Hej medlem! Lördag den 28 oktober 09:30-16:00 är det föreningsutskottets (FU) andra årliga möte. Minst en representant från varje lokalkommitté är tänkt ska delta samt representanter från li...