Hej medlem!

Lördag den 28 oktober 09:30-16:00 är det föreningsutskottets (FU) andra årliga möte. Minst en representant från varje lokalkommitté är tänkt ska delta samt representanter från lilla föreningsutskottet.

Bakgrund till FU:
På årsmötet i maj 2016 beslöts att bilda ett föreningsutskott som ska stödja lokalkommittéerna i att åstadkomma en mer omfattande lokal verksamhet och ge den en vidare geografisk spridning, som kan öka stödet för Afghanistan och göra att flera blir medlemmar i SAK.  Utskottet ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte och ömsesidigt stöd mellan lokalkommittéerna och ha mandat att till förbundsstyrelsen föreslå konkret utarbetade gemensamma satsningar och att vara drivande i att genomföra beslutade sådana.
Utskottet är operativt inriktat och inte ett forum för enbart diskussion. Med föreningsutskottet ska det bli lättare att vara lokalkommitté eller satellit till en sådan. Det är inget obligatorium att delta. Den lokalkommitté som vill stå utanför gemensamma satsningar kan göra det.

Beslutet gäller en försöksverksamhet under en tvåårsperiod, fram till 1 mars 2019.

Har du frågor, hör av dig till mig enayatullah.adel@sak.se eller din lokalkommitté på www.sak.se lokalkommittéer

Hälsningar

Enayat Adel

Föreningshandläggare, SAK