Vad som gäller lokalkommittéers årsmöte: SAKs stagar: 7.3 Lokalkommittés årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Lokalkommitténs styrelse ska kalla medlemmarna inom sitt område till l...