Hej medlem!

Svenska Afghanistankommittén håller sitt ordinarie årsmöte lördagen den 26 maj klockan 10.00–18.00. Årsmötet äger rum på Hagaberg Folkhögskola i Södertälje. Språket under dagen kommer vara svenska.

 Dagen efter årsmötet, den 27 maj klockan 09.00–11.00 hölls ett intressant årsmötesseminarium om utvecklingsarbetet i konfliktdrabbade områden. SAKs regionkommunikatörer berättar om utvecklingsarbetet och den verklighet de möter i Afghanistan! Även detta på Hagaberg folkhögskola. Språket under dagen kommer vara engelska.

 På årsmötet deltar representanter (ombud) från våra lokala kommittéer och har rösträtt. Övriga medlemmar är välkomna att delta med närvaro, yttrande- och förslagsrätt.

Det är endast ombud som får reseersättning och boende.

 Vill du delta som medlem anmäl dig till mig på enayatullah.adel@sak.se

Hälsningar

Enayatullah Adel

Föreningshandläggare