Vi behöver din hjälp i kampanjen Världens Barn 2018

Det finns olika sätt att ge en gåva
Läs mer på Världens Barns webbsida för att visa ditt stöd.

Vi behöver din hjälp!
Afghanistankommitténs aktiva medlemmar arbetar med att informera och samla in pengar runt om i landet. Vill du hjälpa till? Kontakta din närmaste lokalkommitté för Afghanistankommittén eller Världens Barns regionsamordnare i din kommun. Det finns olika sätt att engagera sig på, läs om vad som passar dig bäst här.

Vart går pengarna?
Pengarna går till långsiktigt arbete för barns rättigheter. Varje år beviljas medel till ett femtiotal projekt, ofta spridda i över 30 länder. Projekten är avsedda till att förbättra förutsättningarna för utsatta barn så att de får tillgång till hälsa, skola och trygghet.

Detta gör vi med stödet från Världens Barn
Insamlade medel från Världens Barn 2018 går till rehabilitering av barn med funktionsnedsättning på landsbygden i Afghanistan.

Över 35 år av krig och svåra förhållanden i Afghanistan har bidragit till att en person i var femte familj har en funktionsnedsättning. I Afghanistan är det vanligt med okunskap och stigma kring funktionsvariationer och många barn som är drabbade får därför aldrig lämna hemmet… Därför arbetar vi för att barn med funktionsnedsättningar ska få rätt att gå i skolan och delta i samhället på samma villkor som andra barn. Det gör vi genom:

1. Uppsökande verksamhet
Anställda och volontärer söker upp familjer för att informera om vilket stöd de och deras barn kan få.

2. Rehabilitering
Barnen tränas i hemmet och förbereds att börja i den allmänna skolan eller i specialundervisning. Även familjen utbildas i hur de kan stötta sitt barn med sjukgymnastik eller läxor.

3. Utbildning
Vårt mål är att alla barn ska få gå i skolan oavsett kön eller funktionsnedsättning!

Vad är Världens Barn?
Världens Barn är Sveriges största insamling för alla barns rättigheter, med 45000 frivilliga som är engagerade i Sveriges 290 kommuner. Kampanjen är ett samarbete mellan radiohjälpen, 14 biståndsorganisationer,  SVT och Sveriges Radio P4.

För att kontakta mig skriv till enayatullah.adel@sak.se

Enayatullah Adel

Föreningshandläggare