Om SAK

Vad tycker SAK?

Ibland tycker SAK till om olika frågor, det kan röra biståndsavräkningar eller utvisningar. SAKs verksamhet är framförallt att bedriva biståndssamarbete i Afghanistan, när vi gör det så får vi också kunskap om hur läget ser ut på marken och genom att dela med oss av vår kunskap kan vi påverka och bilda opinion. Här samlar […]

Verksamhetsområden

VAD SAK VILL UPPNÅ 1. HÄLSA Rättvis tillgång till och utnyttjande av hälso- och sjukvård för kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning och samhällen på landsbygden. 2. UTBILDNING Jämlik tillgång till högkvalitativa utbildningsmöjligheter. 3. FÖRSÖRJNINGSMÖJLIGHETER Kvinnor, personer med funktionsnedsättning och marginaliserade hushåll på lands- bygden har säker försörjning som ger trygghet i tider av kris och […]

Att prata om SAK

Att prata om Svenska Afghanistankommitténs arbete är otroligt viktigt när man vill rekrytera nya medlemmar eller månadsgivare. Många vill veta att pengarna kommer fram och att de verkligen gör nytta. Då kan det vara bra att ha den senaste verksamhetsberättelsen till hands. Det mest grundläggande om vilka vi är och vad vi gör kan sammanfattas […]