Riktlinjer

Starta ny lokalkommitté

Vad är fördelen med att organisera sig i en lokalkommitté? Engagemange i ett större sammanhang Andra lokalkommittéer Verksamheten i Afghanistan Möjligheten att påverka SAKs verksamhet Tillgång till material; utställningar, tidningar, broschyrer, föreläsare osv 4000 kronor om året i föreningsbidrag, samt möjligheten att söka mer Uppdaterad information om SAK, föreningen och Afghanistan Vad krävs av en […]

Ekonomi

Mallar – ekonomi Varje lokalkommitté är en egen förening och med det kommer en del ansvar, som att hålla reda på sin ekonomi. Det lokala årsmötet ska ske innan den sista mars varje år och sedan skall alla handlingar till kansliet innan sista april. De handlingar som ska skickas in är årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse […]

Lagar och regler

Förutom att man som medlem måste förhålla sig till stadgar påverkas även vissa aktiviteter av lagar och regler Bössinsamling Ska du samla in pengar till SAKs verksamhet med bössa finns det vissa förhållningsregler att ha i beaktande. Både SAKs egna riktlinjer samt lager och regler. Här kan du se vad som är bra att tänka […]

Stadgar

SAKs stadgar är de regler som är uppsatta för föreningen. Som lokalkommitté är det viktigt att lägga extra vikt vid §7 som behandlar lokalkommitténs arbete.  SAKs stadgar §7 Lokalkommitté 7.1 Lokalkommitténs namn och geografiska område fastställs av föreningsstyrelsen i samråd med lokalkommittén. 7.2 Lokalkommitténs uppgift är att i enlighet med stadgar och den av SAKs årsmöte […]