En viss upplaga finns kvar och kan beställas men även tryckorginalet kan göras tillgängligt för lokalkommittéer/aktivitetsgrupper. För beställning kontakta gärna jane.karlsson@sak.se

Vill du beställa klicka nedan!

Afghansk_matrecept