Vi har flera utställningar, som visar Afghanistan ur olika synvinklar. Vi tar ingen avgift för att låna ut utställningarna, men du måste betala fraktkostnaden. Kontakta info@sak.se om du vill låna någon utställning eller vill veta mer.

People that Matter

Utställningen People That Matter ger en inblick i ett Afghanistan som är långt ifrån det land som visas i media. Tjugo unga afghanska kvinnor fick under 2013 utbildning i att skriva, fotografera och hantera datorer. De fick sedan i uppdrag att fotografera personer som betyder något för dem och beskriva varför.

Syftet var bland annat att bidra till en mer balanserad nyhetsrapportering i lokala medier och ifrågasätta vem som berättar vems historia. Utställningen visades för första gången på Kabuls Universitet 2013 och fick stor uppmärksamhet.

Utställningen består totalt av 14 plexiglasskyltar, varav två har måtten 70×100 cm, två 50×70 cm och tio 40×30 cm. Glasskivorna väger mellan ½ och 4 kg styck och är försedda med hål i de övre hörnen.

Ung i Afghanistan

Att växa upp kan vara svårt nog. Afghanistan har härjats av krig och konflikter. Ändå ska unga människor växa upp där.

Elever i SAKs skolor ritade 2012 två teckningar var där de dels skildrar sin situation just nu, dels tecknar sina drömmar för framtiden. Börje Ahlmqvists fotografier illustrerar det ungdomarna tecknat.

Teckningarna visar barnens och ungdomarnas ofta svåra situation med krig, fattigdom och oro över att inte ha mat och vatten. Men framtidsskildringarna visar på hopp om fred, skolgång och rättigheter för alla.

Utställningen består av sex skyltar varav en är i A2-format (bredd 594 mm x höjd 420 mm) och fem i A1-format (bredd 594 mm x höjd 841 mm)

Landet och folket i Afghanistan

Foto: Börje Almqvist

Fotoutställningen ”Landet och folket i Afghanistan” av Börje Almqvist skildrar i bild och text Afghanistan och dess folk med fokus på människorna och det vackra landskapet. Hur ser det ut bortom rubrikerna. Vad gör folk och hur ser de, män, kvinnor och barn ut i Afghanistan. När de är ute på gatan, i skolan eller när vetet skördas på familjens åker.

Utställningen består totalt av 15 foton med glasade svarta träramar. Fotona är i storlek 21×30 cm och ramarna 32,5×42,5 cm.

Vardagsliv i Afghanistan

Foto: Börje Almqvist

Fotoutställningen ”Vardagsliv i Afghanistan” av Börje Almqvist skildrar i bild och text Afghanistan och dess folk med fokus på det vardagliga i människornas liv. Hur ser det ut när en man eller kvinna är ute med sina barn. Eller när barnen är i skolan eller hämtar vatten vid brunnen.

Utställningen består totalt av 15 foton med glasade svarta träramar. Fotona är i storlek 21×30 cm och ramarna 32,5×42,5 cm.

Liv och arbete i Afghanistan

Foto: Börje Almqvist

Fotoutställningen ”Liv och arbete i Afghanistan” av Börje Almqvist skildrar i bild och text Afghanistan och dess folk med fokus på arbetande män och kvinnor. Syftet är att visa vad ”den vanliga afghanen” arbetar med. 98 procent har en helt fredlig sysselsättning som de försörjer sig och familjen på.

Utställningen består totalt av 15 foton med glasade svarta träramar. Fotona är i storlek 21×30 cm och ramarna 32,5×42,5 cm.