Ibland tycker SAK till om olika frågor, det kan röra biståndsavräkningar eller utvisningar.
SAKs verksamhet är framförallt att bedriva biståndssamarbete i Afghanistan, när vi gör det så får vi också kunskap om hur läget ser ut på marken och genom att dela med oss av vår kunskap kan vi påverka och bilda opinion. Här samlar vi uttalanden som SAK gjort

Avräkningar på biståndet 2015-10-15

Utvisa inte unga afghaner 2016-10-30