VAD SAK VILL UPPNÅ

1. HÄLSA
Rättvis tillgång till och utnyttjande av hälso- och sjukvård för kvinnor, barn,
personer med funktionsnedsättning och samhällen på landsbygden.

2. UTBILDNING
Jämlik tillgång till högkvalitativa utbildningsmöjligheter.

3. FÖRSÖRJNINGSMÖJLIGHETER
Kvinnor, personer med funktionsnedsättning och marginaliserade hushåll på lands-
bygden har säker försörjning som ger trygghet i tider av kris och nödsituationer.

4. LOKAL SAMHÄLLSSTYRNING
Medborgarna är aktivt engagerade i beslutsfattande, påverkar utvecklingen
av sina samhällen och har möjlighet att ställa berörda aktörer till svars.

5. FOLKLIGT OCH POLITISKT ENGAGEMANG
Ett folkligt och politiskt engagemang i Sverige och Europa för
det afghanska folkets rättigheter.