FAQ

Vad kan man göra som aktiv i SAK?

Som aktiv i SAK är det framförallt att prata, diskutera och utbilda sig om Afghanistan samt samla in medel till vår verksamhet på plats som är det absolut viktigaste arbetet. Det kan du göra på flera olika sätt; visa en film, starta en studiecirkel, anordna en loppis eller konsert! Inga idéer är för stora eller små. Om du har en idé du vill genomföra kontakta din närmaste lokalkommitté eller SAKs föreningshandläggare på enayatullah.adel@sak.se

Här hittar du fler tips på aktiviteter!